Element-, grus-, stenkross- och specialtransporter från år 1988.

Element-, grus-, stenkross- och specialtransporter från år 1988.

Element-, grus-, stenkross- och specialtransporter från år 1988.

Vårt företags historia

Sin allra första lastbil köpte företagaren Lasse Sunila av sin far Hannes Sunila år 1988. Den användes främst för grustransporter och förflyttning av stenkross samt specialtransporter. Raimo Enbuska, som startade sin bilförsäljarkarriär sommaren 1989, sålde Lasse Sunilas företag Kuljetus Sunila Ky dess första nya lastbil i december samma år. Fordonet var en Sisu utrustad med gruskassett.

Kuljetus Sunila Oy omvandlades till ett aktiebolag i slutet av 1992 och verksamheten fortsatte i aktiebolagsform från början av 1993. Den nya Sisu användes huvudsakligen för att transportera grus, betong och betongelement samt guldmalm från Saattopora i Kittilä till Rautuvaara i Kolari. Dessutom fungerade fordonet också som plogbil i cirka 15 år.

Sin andra, så gott som nya Sisu, köpte Lasse Sunila av Hannu Lassila. Även den användes för transport av grus och guldmalm. Dessutom användes den för att köra virke och färdigblandad betong. I början av 1990-talet transporterades färdigblandad betong med hjälp av fem lastbilar. I början av 2000-talet köptes av Antero Harju en lastbil ämnad för växelflaktransporter. Den användes för växelflak-, frakt- och specialtransporter. Företaget har under flera års tid, som kommunal avtalspartner, ansvarat för byggnadsplanevägarnas sommar- och vinterunderhåll året runt. Under tidigare år har företaget också som underleverantör utfört vinterunderhållet för Vägtrafikavdelningen och Destia Oy med flera fordonsenheter. Dessutom har omfattande vägbyggnadsarbeten genomförts. Försäljningen av grus och stenkross utgör en betydande del av omsättningen.

För närvarande har Kuljetus Sunila Oy tre lastbilar. Utrustningen omfattar dessutom två hjullastare och en grävmaskin.

Kuljetus Sunila Oy sköter Pellon Betoni Oy:s elementtransporter, grus- och stenkrosstransporter från egna grustag och specialtransporter.

Vi underhåller och förnyar vår utrustning i enlighet med vägtrafiks- och arbetssäkerhetskriterier. Förardirektiven skapar lagstadgade krav. Förarna bör vart femte år genomgå fem kurser som godkänts av Trafi. Förarna ska ha inneha både digitalkort och yrkeskompetenskort.

Företaget äger sammanlagt 22 för privat bruk lämpade hyreslägenheter av god kvalitet och totalt ca 2400 m² varma och kalla hallutrymmen, ca 1800 m² kontors- och affärsutrymmen.

Läs vår nya
broschyr: