Kuljetus Sunila Oy:s mångsidiga tjänster.

Kuljetus Sunila Oy:s mångsidiga tjänster.

Kuljetus Sunila Oy:s mångsidiga tjänster.


Tjänster

 

  • Växelflaktransporter (bl.a. sopflak, byggplatsbaracker och övrigt som lämpar sig för transport med växelflak med lastskenor)
  • Grustransporter (leveransradie ca 50 km från Pello centrum även till Sverige)
  • Stenkrosstransporter (leveransradie ca 50 km från Pello centrum även till Sverige)
  • Vägbyggen
  • Uthyrning av växelflak enligt kundens behov (t. ex. rivningsarbeten, lagertömningar)
  • Uthyrning av kalla och varma utrymmen enligt kundens behov
  • Uthyrning av bostäder och affärslokaler

Läs vår nya
broschyr: